In 1998 besloot het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Huize Frankendael een publieke en culturele functie te geven.

Na de restauratie werd Huize Frankendael:

 • Trouwlocatie
 • Vergaderruimte voor zakelijke bijeenkomsten
 • Plaats voor exposities en culturele manifestaties
 • Brasserie (dagelijks open)

Huize Frankendael fungeerde gedurende meer dan honderd jaar als woonhuis. Om de plannen van het stadsdeel mogelijk te maken, is het bestemmingsplan gewijzigd. Hierbij is de woonbestemming omgezet naar een horeca-, trouw en vergaderfunctie. In 2002 werd het bestemmingsplan definitief.

Restauratie

Door de restauratie heeft Huize Frankendael zoveel mogelijk zijn oude stijl en glorie terug gekregen. Architectenbureau Fritz maakte het restauratieplan voor het casco en het interieur, wat in oktober 2005 een positief welstandsadvies kreeg. Het restauratieplan richtte zich op:

 • Bouwkundig herstel
 • Wegwerken achterstallig onderhoud
 • Faciliteren nieuwe invulling
 • Terugbrengen oude sfeer en inrichting hoofdhuis

Toekomstige indeling

Huize Frankendael bestaat uit een hoofdhuis en twee koetshuizen.
Het hoofdhuis heeft zoveel mogelijk de indeling van vóór de restauratie behouden. Alleen in het souterrain zijn aanpassingen aangebracht.

In het hoofdhuis zijn gerealiseerd:

 • Bel-etage: trouw- en ontvangstzaal
 • Eerste verdieping: twee vergaderzalen
 • Souterrain: garderobe, toiletten en keuken
 • Bovenverdieping: werkruimte exploitant

Sinds de restauratie is Huize Frankendael in zijn geheel toegankelijk voor culturele manifestaties.

In de koetshuizen bevinden zich sinds de restauratie:

 • Rechter koetshuis: brasserie
 • Linker koetshuis: feest- en receptieruimte

Van beide koetshuizen is de indeling aangepast, waarbij de koetshuizen met elkaar in verbinding zijn komen te staan.

Exploitatie

Eén partij exploiteert Huize Frankendael in zijn geheel. De afspraken tussen de exploitant en het stadsdeel zijn vastgelegd in een exploitatieovereenkomst.

Voorwaarden

Omdat het stadsdeel wil dat de exploitatie goed aansluit bij de sfeer en mogelijkheden van Huize Frankendael, gelden er voorwaarden:

 • Naast de huwelijksceremonie is er plaats voor een receptie en diner.
 • Er komen geen grote huwelijksfeesten. Die vormen een te zware belasting voor het pand en voor de omgeving.
 • De horeca mag zeven dagen per week open zijn van 9.00 uur ’s morgens tot 12.00 uur ’s avonds.
 • Huize Frankendael is de huiskamer van de Watergraafsmeer. Daarbij hoort een hoogwaardige kwaliteit zonder pretenties en met vriendelijke prijzen.
 • Het culturele programma bestaat uit expositieruimte, verhuur tegen gereduceerd tarief aan culturele organisaties en als broedplaats van creatieve projecten.
 • Het culturele programma beslaat 48 dagen per jaar.

Naast de exploitatie BV komt er een aparte stichting voor de culturele invulling. Het stadsdeel kan in deze stichting participeren.

Trouwen in Huize Frankendael

Vanaf medio 2007 wordt het mogelijk om te trouwen in Huize Frankendael. Het 17e-eeuwse ‘lusthof’ Huize Frankendael met het omringende park is één van de weinige romantische buitenplaatsen van Amsterdam.
Van alle buitenplaatsen, hofsteden en pleziertuinen die welgestelde Amsterdammers vanaf 1631 in de drooggelegde Watergraafspolder lieten aanleggen, bestaat alleen nog het laatste buiten in de Meer: Huize Frankendael.

Publieksfunctie Frankendael

De stadsdeelraad van stadsdeel Oost/Watergraafsmeer heeft in 1998 unaniem besloten om Huize Frankendael aan de Middenweg 72 een publieksfunctie te geven.
Daarmee wordt Huize Frankendael o.a. een zeer aantrekkelijke trouwlocatie. Maar de zaalruimte kan ook gehuurd worden voor zakelijke bijeenkomsten. Verder zal er een kleinschalige horecagelegenheid worden opgezet.

Toekomst Frankendael

Al vanaf 1989 zijn er plannen gemaakt voor een openbare bestemming. In 2002 is het bestemmingsplan onherroepelijk vastgesteld en vanaf dat moment is het stadsdeel bezig invulling te geven aan de toekomstige functies van het pand.
Het pand zal verhuurd worden aan een exploitant.
Naar verwachting zullen de werkzaamheden en voorbereidingen in 2007 gereed zijn en vanaf dat moment is het dan ook mogelijk te trouwen op deze unieke en zeer romantische locatie.