Te kappen bomen

totaal te kappen 61 bomen waarvan 19 zeer kleine exemplaren
78 nieuwe bomen worden aangeplant.

  • te kappen bomen bij het huiseiland
  • te kappen bomen bij de Nieuwe Lindenlaan
  • te kappen bomen bij het landschapspark – heemtuin
  • te kappen bomen bij het landschapspark – arboretum

Huiseland

27 bomen, waarvan 8 kleine, niet ingemeten

nrssoortplaatsreden
109858Aesculusbij de brug,wordt te groot
109859Fagus sylvaticabij haagbeuk,wordt te groot
 Magnoliaachter beeldengroep 
109863Platanus acerifoliavoorplein 
109867Alnus incana 
109868Ulmus 
109873Acer pseudoplatanusin grachtrand 
109881Acer pseudoplatanusnaast huis 
109887Acer pseudoplatanus 
110359Prunus padus (schuinhangend)zuidrand 
110363Acer campestremiddenin pad 
110365Betula Pendulazuidrand gras 
110376/ 374Fraxinus excelsiordunning 
110378/ 380Fraxinus excelsiordunning 
110385Quercus roburachterrand,staat in pad
110394Corylus avellana “Pendula”achterrand gras 
110395Malus spec. achterrand gras
110396Malus spec. achterrand gras
110371Prunus serotinain kersenvak 
110405Acer pseudoplatanusachterrand,dunning
 groepje Alnus incana, 2 Betulalangs zuidrand grasveld 
 4 bomen (Araucaria niet kappen)in het gras achter het huis 
    
2 verplanten2 Tiliavoorkant huis,boven beelden

Nieuwe Lindenlaan

NIEUWE LINDENLAAN TEN ZUIDEN VAN HET HUISEILAND

27 bomen, waarvan 4 kleine

kappen alle bomen nrs 109888 t/m 109901 en nrs 110410 t/m110418

109889Fraxinus ornus
109990Populus x euramericana “Robusta”
109891Populus x euramericana “Robusta”
109892Populus x euramericana “Robusta”
109893Ulmus minor
109894Fraxinus excelsior
109895Acer pseudoplatanus
109896Acer pseudoplatanus
109897Fraxinus excelsior
109898Fraxinus excelsior
in de hoek bij 109898Fraxinus excelsior
109899Fraxinus excelsior
109900Acer campestre 2 exemplaren + Acer pseudoplatanus (kleine es)
109901Acer campestre
110410Carpinus betulus
110411Fraxinus excelsior
110412Salix alba
110413Sorbus aucuparia
110414Carpinus betulus
110415Salix alba
bij 110415Acer pseudoplatanusin grachtrand
110416Corylus avellana “Pendula”
110417Populus tremula
110418Carpinus betulus

Heemtuin

LANDSCHAPSPARK-HEEMTUIN

6 bomen

2 knotwilgenSalix albalangs vlonderpad moet weg
bij 110455Kleine Acer pseudoplatanus
110444Taxus baccataaan het einde brug huiseiland
110470Pterocarya fraxinifolia
110489Betula pendula (slecht)
bij 110355 – 110361 enkele struiken bij lindenlaan, zo mogelijk verplanten.

LANDSCHAPSPARK – ARBORETUM

11 bomen, waarvan 4 kleine

110153 Alnus glutinosanoordrand tussen vijver en nieuw pad  
      
110159 Fraxinus Excelsiorlangs zuidrand vijver opslag
      
110162 Alnus glutinosaidem opslag
      
110163 Alnus glutinosaidem opslag
      
110172 Sorbus aucuparia   
      
110174 Quercus Robur   
      
110207 Betula nigra bij azalea´sklein
      
110208 Betula nigra  klein
      
110209 Betula nigra  klein
      
110218 Betula Pendulain azalea´s klein
      
110252 Prunus avium op eiland, boomzwaar beschadigd

Verplanten rij knotwilgen naar Klein Dantzig.