Tussen 1810 en 1820 werden de hoofdvormen van het landschapspark aangelegd met de beek. Een Zwitserse brug werd over de beek heen gelegd en een brug van de regence tuin naar de landschapstuin. Nu vormt niet meer een grote vaas (staat bij Klein Dantzig), maar een nog jonge bruine beuk het centrum van de tuin. De Heemtuin werd ontwikkeld sinds 1963.

Een fraai en inmiddels monumentaal bomenbestand van ca 1880-1900 van onder meer Zomereik en iep is te zien in het heemparkgedeelte.
Een inventarisatie en rapport over de heemtuin werd gemaakt in 1981 door Henk Buring.
Vrijwilligers hebben de Heemtuin verzorgd.

Doel

Restauratie van de karakteristiek van het landschapspark.
Versterken van de ruimten, open-dicht in samenhang met de wandelingen, doorzichten, donker bos en open veldjes.
Goede aansluiting op de regencetuin, visueel en funktioneel, bruine beuk wordt centrale punt in de heemtuin.
Begroeiing met heemplanten.

Bekijk de tekening