In het plan wordt een indeling in twee delen beoogd, elk met zijn eigen karakteristiek.
Ook hun onderlinge relatie moet duidelijk zijn.

 • A.     Régence-tuin rondom huis met lindenlanen aan weerszijden naar tekening van Bijhouwer,
          1946.
 • B1.  Landschapstuin – heemtuin
 • B2.  Landschapstuin – arboretum

In het volgende hoofdstuk zijn per onderdeel de historie, de subdoelen en de maatregelen uitgewerkt.

Maatregelen algemeen

 • Régencetuin aanleggen
 • Pendant van de oude lindenlaan heraanleggen
 • Stelsel van waterlopen verbeteren
 • Vijvers baggeren
 • 6 bruggen maken
 • Grenzen tussen historisch en eigentijds park duidelijk maken door aanleg pleintje, en verandering van bestrating.
 • Padenstelsel verbeteren, paden weghalen en verleggen
 • Grind en zandpaden maken
 • Grondverzet ten behoeve van berg
 • Beplanting aanpassen
 • Herstellen soortenrijkdom Witte Laan met plantlijst 1943.
 • Bankenplan

Tekening van Prof. J.T.P. Bijhouwer, 1946.

Bekijk tekening 2