De site www.park-frankendael.nl is een initiatief van KTL.nl en wordt kostenloos in stand gehouden. Bent u leverancier bij de aanleg van park Frankendael en ondersteunt u dit initiatief dan kunt u voor een geringe bijdrage op deze pagina reclame maken.
Deze bijdrage is slechts bedoeld om de site kostendekkend te maken en te houden.

Huize Frankendael
Huize Frankendael was meer dan honderd jaar een woonhuis. Om de plannen van het stadsdeel mogelijk te maken, is het bestemmingsplan gewijzigd. De woonbestemming is omgezet naar een horeca-, trouw en vergaderfunctie. In 2002 was het bestemmingsplan definitief.

Media >> Films
Hier vindt u de films van de historische tuinen.