DEFINITIEF ONTWERP HISTORISCHE TUINEN

Oktober 2000

Dr L.H. Albers Ir A.W.J. Guinée
landschapsarchitect

Albers Adviezen Rotterdam 010-4647171
Postbus 85
3500 AB Utrecht Drs N.C.M. Maes
030-2310788 Ecologisch Adviesbureau Maes
LHAlbers@cs.com Utrecht 030-2302804


Frankendael in de Watergraafsmeer, is de enig overgebleven buitenplaats van de stad Amsterdam. Het voorname huis, gelegen in het groen aan de Middenweg, met een indrukwekkende beeldengroep aan de gracht, is onmiddellijk herkenbaar.
De geschiedenis van Frankendael is beschreven in het rapport Frankendael van hofstede tot openbaar park, april 2000. Frankendael, herstelplan voor de historische tuinen dateert van mei 2000.


De historische tuinen onderscheiden zich van het nieuwe park door de nog aanwezige oude bomen. Met name de laan van ca. 100 jarige linden is sterk beeldbepalend. Tevens ligt het oude deel lager, omdat op het nieuwe deel grond is opgebracht.

In het ontwerp voor de historische tuinen zijn de oude bomen zorgvuldig gespaard. De peren in de tuin achter het huis, zullen straks in de nieuwe vakken passen. Ook alle andere waardevolle elementen, zoals de heemtuin en het Witte Laantje, zijn in het ontwerp opgenomen.

Sinds het plan en de uitwerking ervan in het definitief ontwerp is er veel gebeurd.
In juli 2000 werden de resultaten bekend van het archeologisch-biologisch onderzoek, uitgevoerd door BIAX te Amsterdam , waarin uit grondmonsters wordt gereconstrueerd wat voorkomende begroeiing is geweest. Bij reconstructie van een tuin is het van belang daar kennis van te hebben. In het hoofdstuk over de regence tuin wordt er een korte samenvatting van gegeven.
Het herstelplan is uitgebreid aan de orde geweest in diverse sessies van de begeleidingsgroep voor Frankendael. Door wethouder Sertons is besloten de heuvel en het pleintje aan het einde van de historische tuin te laten vervallen. Een nieuwe vlonder door het water langs de tuin, zal de aanwezige uit de jaren zeventig vervangen.

Zo is over de grote lijnen van het herstelplan besloten. In het navolgende zult u een nadere uitwerking van het plan vinden.

Kaart met historische elementen.